Politikerna som har inflytande över bostadsfrågor står långt ifrån själva branschen. Stödet för subventioner i form av lånegarantier som en av de bästa metoderna att stimulera nyproduktion är fem gånger större hos politikerna än hos branschens aktörer. Det visar en omfattande undersökning som Fastighetsägarna låtit utföra bland 380 makthavare i form av både politiker, branschaktörer och experter.
Publicerat 31 mars, 2015

Samsynen brister mellan branschen och politiken

Politikerna som har inflytande över bostadsfrågor står långt ifrån själva branschen. Stödet för subventioner i form av lånegarantier som en av de bästa metoderna att stimulera nyproduktion är fem gånger större hos politikerna än hos branschens aktörer. Det visar en omfattande undersökning som Fastighetsägarna låtit utföra bland 380 makthavare i form av både politiker, branschaktörer och experter.

Det finns stora klyftor mellan fastighetsbranschens aktörer och de politiker som har inflytande över bostadsmarknaden. En undersökning som Fastighetsägarna låtit utföra bland 380 makthavare visar att politikerna står långt ifrån branschen. Subventioner i form av lånegarantier för byggherrar är en åtgärd som 21 procent av de tillfrågade politikerna, men endast 4 procent av branschens aktörer anser ge en av de största positiva effekterna på nyproduktionen.

[ Annons ]

På frågan om vilken åtgärd som bäst kan påverka rörligheten på bostadsmarknaden svarar 41 procent av branschaktörerna omreglering av hyresmarknaden, medan endast 18 procent av politikerna stödjer samma alternativ.

– Utöver hyresregleringens utformning råder det annars en anmärkningsvärd samsyn mellan politik och bransch kring just nyproduktion – med ett undantag, nämligen behovet av lånegarantier för byggherrar. Finansieringsfrågan är oerhört viktig, men branschens svar kan sannolikt förklaras av att det för dem handlar mer om kundernas betalningsmöjligheter än om byggherrarnas möjligheter för finansiering, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige.

I förra veckan aviserade regeringen nya miljardsatsningar på subventioner, och opinionen är splittrad – både bland branschens aktörer och politikerna. Följ Fastighetstidningens debattstafett om subventionerna, imorgon med en replik från Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson som äger, förvaltar och bygger fastigheter i framför allt Stockholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]