Foto: Northvolt.
Publicerat 16 februari, 2024

Samordnare vill se statliga garantier för byggande i norr

Regeringens samordnare Peter Larsson föreslår två nya statliga garantier och ett tillskott till Norrlandsfonden för att få igång bostadsbyggandet i norra Sverige.

Det är egentligen först i sommar som regeringens samordnare Peter Larsson ska lämna slutrapport. Men han bedömde läget för bostadsbyggandet som så akut att han redan nu lägger fram tre skarpa förslag. Hans bedömning är att de åtgärderna kan ge 8 000 nya bostäder.

Ett paket om tre insatser kallar han det i delredovisningen av uppdraget att underlätta samhällsbyggande för de kommuner som berörs av nyindustrialiseringen.

[ Annons ]

• Ett tillskott till den statliga stiftelsen Norrlandsfonden på 4 miljarder kronor.

• En ny statlig kreditgaranti för så kallade etablerings- och expansionskommuner. Peter Larsson menar att den befintliga kreditgarantin inte fungerar optimalt för kommuner med en svag bostadsmarknad, men med samtidig hög efterfråga på bostäder.

• En statlig hyresförlustgaranti, där att staten ska kunna garantera en viss del av hyresintäkterna eller ersätta hyresförluster och hyresbortfall.

Peter Larsson har tidigare gjort bedömningen att det behövs 100 000 nya invånare i Norr- och Västerbotten. Detta för att klara den gröna industriomställningen med bland annat Northvolt i Skellefteå och H2 Green Steels planerade stålverk i Boden.

I rapporten uttrycker han farhågor för ”fly-in-fly out-orter”. Alltså att en stor del av personalstyrkan veckopendlar, med uteblivna skatteintäkter som följd för kommunerna i norr.

Förslagen kommer nu att analyseras inom Regeringskansliet

– De största utmaningarna för kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Skellefteå är att på kort tid planera och bygga en stor mängd bostäder och goda livsmiljöer. Läget förvärras också av den tuffa ekonomiska situationen som får stor påverkan på bostadsbyggandet. Jag ska nu ta del av utredarens förslag på statliga insatser för ett ökat bostadsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län och vi kommer att analysera dem inom Regeringskansliet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en kommentar.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 15 juni 2024.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]