[ Annons ]

August Liljeqvist, sakkunnig, Näringslivets regelnämnd och Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 18 januari, 2018

”Samordna regelverken för energieffektivisering”

De fyra separata regelverk som ställer krav på att fastighetsägare ska genomföra olika undersökningar för att se energieffektiviseringspotential, innebär slöseri med resurser. Det anser Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, och August Liljeqvist från Näringslivets Regelnämnd, i en debattartikel i Altinget.

Regelverken för Energideklaration, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), Miljöbalkens krav på energihushållning samt Energikartläggning i stora företag, ställer krav på att fastighetsägare ska stå för framtagande av förslag på åtgärder för energieffektivisering för sina byggnader. Alla regelverken ställer olika krav på vilka uppgifter som ska tas fram, vem som ska ta fram dem och hur ofta. Regelverken kontrolleras i sin tur av Boverket, kommunens byggnadsnämnd, kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd samt Energimyndigheten.

[ Annons ]

– I värsta fall leder det till att fyra snarlika uppgifter tas fram på fyra olika sätt vid fyra olika tidpunkter av fyra olika personer och tillsynen ske av fyra olika myndighetsfunktioner. Detta ska dessutom upprepas med regelbundna intervaller. Det är uppenbart att en regelöversyn är befogad, skriver Rikard Silverfur och August Liljeqvist.

Fastighetsägarna och Näringslivets Regelnämnd, NNR, kräver nu att regelverken samordnas och utvecklas för att hjälpa fastighetsägare att energieffektivisera sina byggnader och bidra till att nå miljö- och klimatmålen.

De föreslår fyra konkreta förslag till åtgärder:

  • Inrikta OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) mot hälsoaspekter för att främja god inomhusmiljö och slopa energikartläggning då detta hanteras av Energideklaration.
  • Öka samordningen och tillåt återanvändning av uppgifter mellan Energideklarationer och Energikartläggning i stora företag.
  • Undvik dubbelreglering genom att införa undantag för byggnader i Miljöbalkens krav på energihushållning då detta hanteras av Energideklaration.
  • Utveckla systemet för energideklarationer.

Genom förslagen anser Fastighetsägarna och NNR att förutsättningarna kommer öka för bättre och mer realiserbara effektiviseringsförslag samt ökad resurseffektivitet då resurser och kostnader hos fastighetsägare och tillsynsmyndigheter sparas in.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]