[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 22 augusti, 2023

”Samla alla aktörer för att lösa väderutmaningarna”

Utöka MSB:s uppdrag att ge kommunerna stöd och vägledning för att klara väderutmaningarna. Den uppmaningen kommer från Anna Thureson på Fastighetsägarna.

Det är i en debattartikel i Altinget som Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, infrastruktur menar att konsekvenserna av de senaste veckornas extremväder med skyfall och översvämningar med allt önskvärd tydlighet visar det förebyggande arbetet behöver intensifieras. Anna Thureson argumenterar för att MSB:s uppdrag bör utökas.

Det uppdraget kan delas upp i två delar. Dels ligger det på MSB att fördela det statsbidrag som kommunerna kan söka till förebyggande åtgärder. Det finns 500 miljoner kronor per år att söka. En låg summa så det sammantaget handlar om 560 miljarder kronor som behöver investeras till 2040 för att komma i fatt dagen underhållsskuld i VA-systemen. Dock betalades enbart 236 miljoner kronor ut i bidrag förra året.

[ Annons ]

Vad är det som gör att en stor del av det stöd som finns inte kommer till användning? Ligger det mestadels på kommunerna? Eller bidragens utformning?

– Den information jag har fått är att kommunerna har sökt. Men att ansökningarna helt enkelt inte varit kompletta. Där ser jag att kommunerna har ett ansvar att använda de stöd som finns. Antingen är det otydligt vad stöden kan användas till. Då behöver MSB tydliggöra det.

Anna Thureson. Foto: Fastighetsägarna.

Du skriver också att det behövs mer stöd och vägledning till kommunerna? Men vet man inte redan idag tillräckligt om riskläget? I Åre fanns det exempelvis tydliga indikationer på en ökad risk för ras och slamströmmar.

–  Ja, där har man uppenbart brustit i att vidta åtgärder trots att man identifierat en risk. Där behöver regeringen se till att ta ett helhetsgrepp kring hur de åtgärder som behövs ska kunna genomföras. Ibland kan det exempelvis vara att problemet går över kommungränser.

Nu är det väldigt många som pekar på att någon (staten) måste kliva in och skjuta till pengar och resurser. Men med tanke på att det är sådana enorma summor det handlar om – måste man inte börja tänka kring andra kreativa lösningar?

– Där ser jag just att det krävs en vidare dialog kring vad som kan göras. Det är uppenbart att det inte enbart går att skaka fram pengar, utan det krävs att man försöker hitta nya vägar framåt. Att samla alla relevanta aktörer för att genomlysa de problem som finns är ett första steg. Men där tror jag också att man behöver utöka det uppdrag som MSB har. Men exakt hur behöver man studera närmare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]