Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 8 oktober, 2018

Samhällsbygget slutar inte för att valet är över

Landets fastighetsbolag släpper inte fokus på att stärka trygghet och integration bara för att valet är över. Men hur många goda exempel Reinhold Lennebo än kan räkna upp i sin ledare, så krävs det också att politikerna nu ger förutsättningarna för att de ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Trygghet, utanförskap och integration var några av de frågor som diskuterades allra mest i valrörelsen. Tyvärr låg fokus på att diskutera hur stora problemen är, snarare än att lyfta fram goda exempel och skapa förutsättningar för fler att lyckas med att öka tryggheten och integrationen i samhället.

[ Annons ]

Men för fastighetsbranschen har socialt ansvarstagande länge varit både en nödvändighet och en självklar del av verksamheten. När andra lämnar ett område finns fastighetsföretagen kvar, eftersom husen står där de står.

Exemplen är många. Det kan exempelvis handla om att anordna yrkesskolor och ge sommarjobb till ungdomar i sina områden. Om att arrangera läxläsning för att stötta skolelever eller om att ordna idrottsaktiviteter eller starta fritidsgårdar för att ge unga en meningsfull fritidssysselsättning.

Andra arbetar aktivt för att skapa naturliga mötesplatser mellan de som bor, jobbar och besöker ett område för att öka tryggheten och tilliten. Fastighetsföretag bidrar också till att skapa jobb genom att anställa boende att sköta förvaltningen i det egna området. Det ger en extra positiv kraft när många som aldrig varit ute på arbetsmarknaden får sitt första jobb i ett fastighetsföretag för att på så sätt kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Ytterligare andra jobbar med att integrera nyanlända genom att bidra med en första bostad.

Det handlar om ett aktivt ansvarstagande som sträcker sig långt utöver vad såväl staten och kommunen kan kräva av fastighetsföretag.

Detta är bara ett axplock. Det handlar om ett aktivt ansvarstagande som sträcker sig långt utöver vad såväl staten och kommunen kan kräva, men som ändå blivit en självklar del av vardagen för många fastighetsbolag.

Men även om fastighetsföretag både kan och ska ta ett stort socialt ansvar så räcker det inte för att fler ska få en bostad. Det är därför vi på Fastighets-ägarna arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en ny social bostadspolitik som ska ge dem som står allra längst från bostadsmarknaden en möjlighet till en bostad, exempelvis genom att ge stöd just till dessa som behöver stöd och hjälp från samhället. Ett sådant stöd gör mer nytta än investeringsstöd till byggare och fastighetsbolag.

Reinhold x 3
Oklart
I skrivande stund oviss regeringsbildare. Kanske klart vid tryckning?

Hållbarhet
Samhällsbyggandet viktig parameter i hållbarhetspusslet.

Förkylt
Septemberlöpningen har tagit stryk av envis förkylning.

Men fastighetsbranschen bidrar inte bara genom att skapa social trygghet. Fastighetsbranschen har även stor betydelse för samhälls-ekonomin. Branschen sysselsätter hela 74 000 personer. Det är fler än de som jobbar i skogsindustrin. Fastighetsbranschen bidrar också med ytterligare 100 000 jobb i indirekt sysselsättning. Varje år bidrar också fastighetsföretagen med 80 miljarder kronor i skatteintäkter. Lika mycket som kostnaderna för hälso- och sjukvård och social omsorg i statsbudgeten.

Bakom alla de hus som behövs för arbete, utbildning, boende och vardagsliv finns ansvarsfulla fastighetsföretagare som genom sitt arbete aktivt bidrar till att bygga samhället vidare. Det vill de gärna fortsätta med, men det kräver också att våra politiska företrädare ger förutsättningarna för att de skall kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Låt oss hoppas att viktiga samtal i politiken kan få handla lite om detta.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]