Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 8 november, 2017

”Samhällsbygget kräver långsiktiga skatter”

Regeringen behöver en långsiktig plan för hur skatterna ska utformas för att bidra till samhällsbygget. Det anser Lennart Sten, ordförande i Fastighetsägarna Sverige.

När man lyssnar på den politiska debatten kan man lätt få intrycket att för vissa är det ett självändamål att höja skatten. Regeringen talar ständigt om nya skatter och höjda skatter. Inställningen tycks vara att ju högre skatter desto högre skatte­intäkter och desto bättre för samhället.

[ Annons ]

Istället för att utgå ifrån att skattesatserna löpande behöver höjas och skattebaserna utökas borde en rimlig utgångspunkt vara att sätta ett politiskt mål för skatterna. Målsättningen för skattepolitiken bör vara att skatterna är effektiva, förutsägbara, långsiktigt hållbara och utformas så att de bidrar till en långsiktig ekonomisk tillväxt. Genom att upprätthålla en hög tillväxt kan skatteintäkterna bli högre och alla få det bättre. Men då får skatterna inte minska den ekonomiska aktiviteten.

Med en tydlig målsättning för skattepolitiken blir det också enklare att bestämma hur skattetrycket ska fördelas. Här är dagens skattepolitik skev. Samtidigt som samhället har ett stort behov av nya och utökade investeringar i infrastruktur, bostäder, arbetsplatser och offentlig service som skolor och sjukhus vill man särbeskatta fastighetsbranschen ytterligare – den del av näringslivet som ska finansiera och genomföra investeringarna.

Det handlar bland annat om regeringens förslag om kraftigt begränsade ränteavdrag som slår hårt mot stora delar av näringslivet och särskilt mot den kapitalintensiva fastighetsbranschen. Regeringens förslag bygger delvis på ett eu-direktiv som måste implementeras i svensk lagstiftning, men där regeringen går långt utöver de krav som eu ställer. Konsekvens blir kraftigt ökade skattekostnader och finansieringskostnader för fastighetsbolag som minskar möjligheterna att genomföra behövliga och efterfrågade investeringar i nya bostäder och lokaler.

Det är mycket anmärkningsvärt att flera nya skatteförslag läggs fram samtidigt och med så allvarliga risker.

Lennart x 3

 

Inbromsning
Avsvalnade bostadspriser var väntat, men vad innebär det för den ekonomiska utvecklingen?

 

Resurser
Vi har ett underskott vad gäller alla typer av infrastruktur. Kan en inbromsning av bostadspriserna innebära att resurser frigörs till det?

 

Oro, oro, oro
Ständigt denne Trump.

Därtill kommer paketeringsutredningens
förslag som medför att investeringar i fastigheter beskattas betydligt hårdare än investeringar i andra typer av tillgångar. Trots att utredningen i sin egen konsekvensanalys konstaterar att fastig­hetsbranschen redan idag betalar skatt i samma utsträckning som övriga delar av näringslivet och att fastighetsbranschen kommer att bli överbeskattad läggs förslag om särbeskattning fram.

Det är mycket anmärkningsvärt att flera nya skatteförslag läggs fram samtidigt och med så allvarliga risker för både samhällsekonomin och för investeringarna i bostäder och lokaler. Det kan inte vara en särskilt genomtänkt strategi från en regering som säger sig vilja slå vakt om tillväxt, välfärd och ett fortsatt samhällsbyggande.

En översyn av skattesystem och en genomgripande skattereform skulle vara både välbehövligt och bra för svenskt näringsliv. Men då måste regeringen ha en långsiktig och väl genomtänkt plan för hur skatterna ska utformas för att bidra till samhällsbygget. Den planen lyser idag med sin frånvaro.

Lennart Sten, 

ordförande Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]