[ Annons ]

Sara Haasmark, vd för organisationen Samhällsbyggarna som nu ingår i Stockholms stads Klimatpakt. Foto: Samhällsbyggarna/Stockholms stad
Publicerat 18 januari, 2016

Samhällsbyggarna sluter pakt med Stockholms stad

Organisationen Samhällsbyggarna går med i den så kallade Klimatpakten – ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet samarbetar för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan.

Varje deltagare agerar utifrån sina egna villkor, med det gemensamma målet att alla aktörer i Klimatpakten ska minska sin växthusgasutsläpp. Till exempel genom att uppfylla något av målen i Stockholms miljöprogram. Stockholms stads nya klimatmål är 2,3 ton växthusgaser per person 2020 och fossilbränslefritt 2040.

[ Annons ]

Klimatpakten är också en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De medverkande företagens klimatmål görs synliga vilket öppnar för konstruktiva diskussioner och förbättringar.

Två till tre gånger per år sker signeringsmöten för nya medlemmar i Stockholms stadshus, då de träffar Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr. En gång om året år anordnas en Klimatpaktskonferens dit alla medlemsföretag bjuds in, med möjlighet att träffa nya affärskontakter och skapa nya nätverk.

– Jag tycker att det är mycket positivt att Samhällsbyggarna nu är en av medlemmarna i Klimatpakten. Att sprida goda exempel och få ta del av andras positiva resultat bidrar till snabbare resultat säger Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna. Och vi behöver se snabbare resultat fortsätter Sara.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]