[ Annons ]

Brita Stenvall, projektledare på RISE. Foto: RISE
Publicerat 12 januari, 2022

Samarbete ska ge bättre dagvattenhantering

Forskningsinstitutet RISE har startat ett två-årigt projekt där man ska se över frågan om dagvattenhantering. Bland aktörerna som deltar finns allmännyttan, privata bostadsbolag, kommuner och VA-bolag.

RISE har påbörjat Vinnova-projektet som ska pågå fram till 2023 och ge möjligheter till att skapa förutsättningar för hållbara dagvattenlösningar. I samverkansprojektet finns en referensgrupp med bland andra Boverket, Svenskt Vatten och fastighetsbolagen NCC och Skanska.

– Styrkan i projektet är att det är många aktörer som deltar med fokus på bebyggelse och kvartersmark samt även med kommunala VA-bolag, kommenterar Brita Stenvall, projektledare på RISE.

[ Annons ]

I dag saknas lagar och nationella riktlinjer och standarder, och Brita Stenvall hoppas att gruppen under de kommande två åren kan nå fram till en systemomställning mot en säker hantering av dagvatten. Det ska göra det enklare och tryggare för byggherrar att anlägga hållbara dagvattenåtgärder.

– De viktigaste utmaningarna är klimatförändring, översvämning orsakad av skyfall, platsbrist i städer, otydlig ansvarsfördelning och att nå god status enligt Vattendirektivet. Vi förväntar oss att detta projekt ska leda till ett ökat samarbete över de traditionella organisationsstrukturerna.

Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna, tycker att projektet även borde handla om att komma fram till lösningar för befintliga fastigheter.

– Vårt egentliga huvudfokus när det gäller dagvatten är att tillsammans med framför allt kommuner och VA-hållare ta igen den underhållsskuld som finns i befintliga dagvattensystem. Det är dock naturligtvis bra att det utvecklas beprövade metoder som kommuner och exploatörer kan enas om ska användas i nyproduktion, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]