[ Annons ]

Anni Carpelan, Martina Söderström, Katarina Luhr och Michael Eskils i samtal under ledning av Anna Bellman.
Publicerat 10 juni, 2020

Samarbete i klimatfrågan betonades

Klimatfrågan stod i fokus på den första sändningen av Fastighetsägarna Stockholms livesända talkshow Hela Stockholm ska leva. I panelen diskuterades behovet att få till bredare samarbeten kring miljösatsningar.

Det är en stor risk att det kommer att bli svårare att investera i klimatsatsningar när ekonomin viker ner efter coronakrisen.

Det menade Katarina Luhr, Miljö- och klimatborgarråd (MP) Stockholms Stad, en av paneldeltagarna under onsdagens sändning av Hela Stockholm ska leva, Fastighetsägarna Stockholms livesända talkshow.

[ Annons ]

Men Katarina Luhr pekade också på hur pandemin gett oss nya förutsättningar att reflektera över nya möjliga lösningar.

Och det var väl framförallt det senare, mer hoppingivande perspektivet, som kom att prägla diskussionen med Anni Carpelan, utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm, Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter och Martina Söderström, vd för miljö och vatten Sweco.

– Något som är intressant, när man tittar på vad som kan behövas när fler jobbar hemma, är mobilitetslösningar. Där är det viktigt att tänka i större system och att hitta samarbeten. Kan man kanske ställa krav på hur miljövänliga leveranser i ett helt område, sa Katarina Luhr.

Hon fick medhåll från samtliga. Anni Carpelan betonade vikten av att då som fastighetsägare våga utmana invanda mönster.

– Det blir ännu viktigare att vara lyhörd och fånga upp de beteendeförändringar som nu sker hos hyresgästerna, sa Anni Carpelan.

Michael Eskils vidgade perspektivet och betonade vikten att fastighetsbranschen tar en ledande position när det kommer till att skapa cirkulära byggprocesser.

– Men vi kan inte vänta på en omstart. Vi har inte så mycket tid på oss, betonade Martina Söderström.

Läs mer om hur hon resonerar här. Och hitta mer information om Hela Stockholm ska leva här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]