Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder. Foto: Fredrik Hjerling
Publicerat 29 februari, 2024

Samarbete för minskade utsläpp

Familjebostäder har startat ett utvecklingsprojekt för minskad klimatpåverkan. Bland annat ska man samarbeta med arkitektbyrån White.

Målet är att alla nybyggda bostäder ska uppfylla bolagets gränsvärden för klimatpåverkan och det cirkulära byggandet ska öka. Att halvera klimatutsläppen fram till år 2030 kräver en stor omställning i hela byggprocessen.

För att nå målet ska Familjebostäder utveckla effektiva arbetssätt vid planering, upphandling och genomförande av byggprojekt. Projektet inleddes under hösten 2023 och pågår fram till slutet av 2025.

[ Annons ]

– Vi behöver minska utsläppen i alla delar när vi bygger. Om vi kan undvika att bygga till exempel underjordiska garage eller källare så kan vi kapa utsläppen rejält. Det handlar också om att använda rätt material på rätt plats, optimera konstruktionen och använda material med lägre utsläpp från tillverkningen eller återbrukade material, säger Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder.

Klimatutsläppen från bolagets nyproduktion av bostäder ska minska från 460 kg CO2e per kvm 2022 till 180 kg CO2e per kvm år 2030 genom återbruk, klimatförbättrade byggmaterial, förnybart drivmedel och minskad mängd byggavfall. Utsläpp från bolagets ombyggnation av bostäder ska halvera klimatutsläppen från 2024 till 2030.

För att förbättra arbetsmetoderna i hela byggprocessen har ett samarbete inletts med arkitektbyrån White, som bidrar med spetskompetens inom klimat och cirkularitet. Tillsammans ska målnivåer och kravformuleringar att specificeras, rekommendationer, rutiner och vägledningar tas fram.

– Vi är glada att få stötta Familjebostäder i att nå sina klimatmål och förankra projektet i verksamheten. En väl utvecklad metodik och process är centralt för ett framgångsrikt klimatarbete, säger Caroline Cederström, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter och operativ projektledare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]