[ Annons ]

Mitt Alby blir det andra privata fastighetsbolaget att införa Huskurage – en policy och handlingsplan för hur grannar kan stoppa och förebygga våld i nära relationer i sina bostadshus.
Publicerat 13 april, 2015

Mitt Alby inleder samarbete om civilkurage

Mitt Alby blir det andra privata fastighetsbolaget att införa Huskurage – en policy och handlingsplan för hur grannar kan stoppa och förebygga våld i nära relationer i sina bostadshus.

– Som fastighetsbolag vill vi ta ansvar för att skapa trygghet och säkerhet både ute och inne i vårt fastighetsbestånd. Våld i nära relationer finns i alla bostadsområden men talas sällan om när fastighetsbolag talar om trygghetsåtgärder. Genom att implementera Huskurage vill vi aktivit ta avstånd från våld i nära relationer och samtidigt ge boende verktyg och kunskap om hur man kan agera vid oro för våld i nära relation, säger Gerda Larsson, Chief social officer på Mitt Alby AB.

[ Annons ]

Det nyupprättade samarbetet gläder initiativtagarna bakom organisationen Huskurage, som menar att skillnaden mellan att agera eller inte vid misstanke om att någon far illa, kan göra skillnad på liv och död.

– Som initiativtagare ser vi att Mitt Albys ställningstagande sänder ut viktiga signaler till andra aktörer inom bostadsbranschen och till civilsamhället i övrigt. Ju fler som når av kunskapen om hur vi tillsammans kan förhindra och stoppa våld, ju fler liv kan räddas, säger Nina Rung, en av grundarna av Huskurage.

Mitt Alby kommer under våren att, tillsammans med Huskurage, informera boende och lokala aktörer om samarbetet för att sprida Huskurage policy och kunskap om våld i nära relationer. Genom att internt utbilda samtlig personal kan även anställda vara med och sprida kunskap till de boende.

Organisationen Huskurage erbjuder bostadsbolag, hyresvärdar, styrelser och andra intresserade företag eller organisationer föreläsningar om våld i nära relation. Tidigare i år inledde Huskurage även ett samarbete med Wallenstam.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]