Forskningsresultat kring renovering av befintliga fastigheter måste nå ut även till mindre företag. Därför har Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse inlett ett samarbete kring nya informations- och kunskapstjänster som blir tillgängliga via en webbportal i början av 2015.
Publicerat 2 september, 2014

Samarbete för bättre renovering

Forskningsresultat kring renovering av befintliga fastigheter måste nå ut även till mindre företag. Därför har Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse inlett ett samarbete kring nya informations- och kunskapstjänster som blir tillgängliga via en webbportal i början av 2015.

Tillsammans ska Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse utveckla kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv då det gäller renovering av befintliga fastigheter.

[ Annons ]

– Detta är ett naturligt steg för att effektivisera och utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering, säger Andres Muld, styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum och tidigare bland annat generaldirektör på Energimyndigheten.

Svante Hagman, chef för NCC Construction Sverige, är en av flera branschaktörer som engagerat sig i Renoveringscentrum.

– Idag ligger fokus på nyproduktion av bostäder, men för att lyckas skapa hållbara städer och stadsdelar måste vi integrera det som redan byggts. Vi ser att samverkan mellan näringsliv och akademi är ett viktigt tillskott för att långsiktigt skapa sociala, ekonomiska och energieffektiva områden, inte minst i miljonprogrammen. Samverkan mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst stärker detta ytterligare.

Madeleine Nobs, som är NCC:s representant i Renoveringscentrums styrelse, menar att upprustningen av miljonprogrammen är en stor och växande marknad.

– För att skapa långsiktigt hållbara renoveringar där vi tar hänsyn till ekonomiska, sociala och energieffektiva faktorer, behövs ett forum för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv.

Målet med samarbetet är att forskningsresultat ska få lättare att nå mindre och medelstora företag. De första nya tjänsterna kommer att finnas tillgängliga via en webbportal i början av 2015. Här kommer man att kunna hitta information från forskarvärlden och annat kostnadsfritt material från Renoveringscentrum. Därutöver kommer Svensk Byggtjänst att erbjuda fördjupade och anpassade betaltjänster.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]