[ Annons ]

Peter Englund, nationalekonom och professor på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Nicklas Gustafsson / Arctistic
Publicerat 29 maj, 2020

Samägande och avreglering låser upp bostadsmarknaden

Ordna fler mellanformer mellan ägande och hyresrätt. Det är ett av förslagen som Peter Englund, nationalekonom och professor på Handelshögskolan i Stockholm lyfter i en rapport som belyser hur olika kontraktsformer kan förbättra bostadsmarknaden.

Köp eller hyr, eller kanske bådadera. Frågan om samägande har då och då lyfts, exempelvis erbjuder Riksbyggen så kallade hyrköp för vissa lägenheter i nybildade föreningar. Det innebär att till ett vanligt hyreskontrakt med besittningsrätt kopplas en option att köpa bostadsrätten inom fem år. Överlåtelsepriset för bostadsrätten motsvarar som högst ursprunglig insats vid föreningens bildande uppräknad med konsumentprisindex. Systemet har än så länge prövats i mindre skala i tre föreningar.

Peter Englund anser att fler aktörer borde pröva dessa mellanformer.

[ Annons ]

– Har man en hyresmarknad som är reglerad och inte kan komma in är det här ett bra alternativ som kan öppna dörren för fler boenden. Du behöver initialt inte klarar av finansieringen och delar på risken med bostadsbolaget. Mitt intryck är att det gått bra för Riksbyggens och HSB projekt som fortfarande är lite av experiment.

I den 125 sidor långa rapporten ”Bostadsmarknadens risker”, som gjorts för Fores,  samlar han även andra åtgärder som kan öppna upp marknaden.

Om du skulle peka på en enskild åtgärd som gör störst nytta, vilken är den?

– Det är utan tvivel hyressättningen och att hyresmarknaden är så låst i storstäderna för alla som inte har långa kötider. Det tvingar många att kasta sig in ett ägande av bostad i ett tidigare stadium än de önskar.  För att komma till bukt med det måste hyrorna avregleras inte bara för nyproduktion utan även nya kontrakt som tecknas.

Några av åtgärderna som Peter Englund föreslår :

  • Det behövs en friare hyressättning byggd på? kontraktsfrihet där ett reellt besittningsskydd garanteras genom möjlighet till långa indexerade hyreskontrakt.
  • Nya former av samägande skulle kunna göra ägt boende tillgängligt för större grupper och samtidigt minska riskerna för de boende.
  • Fastighetsbeskattningen behöver reformeras. Skatten bör utgå från en schablonintäkt beräknad utifrån fastighetens marknadsvärde multiplicerad med en ränta.
  • Kapitalvinstskatten bör bara utgå på avvikelser från normal värdestegring. Härigenom tar staten genom skatten över en del av prisrisken från bostadsägaren.
  • Nya former av lånekontrakt behövs för att möjliggöra bättre riskdelning, exempelvis i form av lån med explicit option om betalningslättnader, lån indexerade till huspriser och olika former av omvända lån (kapitalfrigöringskrediter).
  • Bosparande indexerat till huspriser skulle kunna minska osäkerheten om villkoren för tillträde till ägarmarknaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]