[ Annons ]

Att Sala ska få ett nytt kulturhus är bestämt. Men riktigt hur det ska se ut vet man inte. Kulturhuset ska ligga mitt i stadsparken och visionen är att koppla samman en konsertsal med upp till 600 sittplatser, lokaler för konferens, kultur och det lokala musiklivet.
Publicerat 4 augusti, 2011

Sala får nytt kulturhus

Att Sala ska få ett nytt kulturhus är bestämt. Men riktigt hur det ska se ut vet man inte. Kulturhuset ska ligga mitt i stadsparken och visionen är att koppla samman en konsertsal med upp till 600 sittplatser, lokaler för konferens, kultur och det lokala musiklivet.

Salas nya kulturhus formges av Aros arkitekter och tanken är att kulturhuset ska placeras mitt i stadsparken invid Ekeby dammar. Här vill kommunen koppla samman en konsertsal med upp till 600 sittplatser, lokaler för konferens, kultur och det lokala musiklivet med lasarettets före detta matsal som med sin Frank Lloyd Wright-inspirerande arkitektur idag ligger som ett smycke med utblick över vattnet.

[ Annons ]

Utformningen av kulturhuset är fortfarande på idéstadiet men kommunstyrelsen har tagit ett principbeslut att det första spadtaget ska tas under mandatperioden.

Ansvarig arkitekt för projektet är Göran Reierstam på Aros arkitekter. Han menar att Sala är en progressiv kommun med stora ambitioner att utveckla sin stad till att bli ett attraktivt boendealternativ för befolkningen i Mälardalen. Ett rikt kultur- och musikutbud är en viktig faktor i ett sådant perspektiv och här kommer ett nytt kulturhus att spela en stor roll.

– Vi vill ta vara på det fantastiska läget och skapa ett smycke för Salaborna och dess besökare alldeles vid vattenbrynet i stadsparken. Den befintliga matsalen kopplas samman med en konsertsal och tillsammans bildar de ett komplett kulturhus som med glasade pelargångar vänder sig mot vattnet på tre sidor, säger Göran Reierstam.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]