[ Annons ]
Publicerat 1 november, 2021

Säkrare, snyggare och mer effektiv VS-lösning

– nyttan med Vatette väggfördelning bevisas på nytt 

Vatette Väggfördelning V6 installeras på ett enkelt sätt utanpå badrumsväggar. Det ger ett snyggare resultat och förhindrar kostsamma vattenskador i väggar.     

– Nyttan är stor för oss byggare, det blir enklare och säkrare att bygga hus och lägenheter, säger Birger Claesson, på Rydlers Bygg. 

Vatette är branschledande i utvecklingen av högkvalitativa VS-system som förenklar alla steg i byggprocessen. Ett färskt exempel på nyttan med Vatette Väggfördelning V6 finns i nybyggda BRF Björkängen med 36 bostäder i Vårgårda.

– Systemen användes i samtliga lägenheter och det har varit snabba och smidiga installationer, säger Birger Claesson på Rydlers Bygg som varit platschef under bygget av BRF Björkängen. 

Vi på Vatette har haft systemet på marknaden nu sedan 1 år tillbaka och fler och fler i byggbranschens olika led, byggare, arkitekter, VVS-konsulter, Installatörer och försäkringsbolag ser fördelarna med tekniken med Väggfördelare och börjar använda och rekommendera lösningen

Björn rydetorp, produkt- och kategorichef på Vatette.

Undviker vattenskador

Den traditionella lösningen med vattenfördelarskåp infällda i väggar har enligt honom skapat problem för både byggare och byggherre. Skåpen tar plats, kräver bredare reglar och därmed tjockare väggar. Med Vatette Väggfördelare V6 förenklas såväl projektering som installation eftersom tappvattnet istället fördelas utanför väggen.

– När vi slipper det stora fördelarskåpet kan vi ha en vanlig väggtjocklek. I Björkängen blev det ett mycket bättre och snyggare resultat där vattenfördelningen till exempel kunde placeras under handfatet i en kommod, säger Birger Claesson och betonar att det också finns en viktig byggkvalitetsaspekt.

– Det har tidigare funnits allvarliga risker för vattenskador i och med att tätningarna i fördelningsskåpen inte varit hundraprocentiga. När fördelningen sitter utanpå väggen i ett våtrum tar vi bort den risken eftersom ett eventuellt läckage då rinner ut i ett utrymme med tätskikt och golvbrunn.

Personligen är jag övertygad om att fördelarskåpen kommer att förbjudas inom 5 år eftersom skarvar inte hör hemma i väggar oavsett om det är i fördelarskåp eller ej. Jag rekommenderar väggfördelning till alla mina kunder idag

lars-Erik Larsson, filialchef för Assemblin VS som utfört installationerna på Björkängen.

Smidigare projektering 

Fördelarskåpen har lång leveranstid eftersom de ofta måste vara anpassade för just de badrum de ska sitta i. Väggfördelningen V6 är en del av System Vatettes standardsortiment och är därför mer kostnadseffektiv för installatören som kan kundanpassa en lösning utan långa ledtider.

För fastighetsägarna i BRF Björkängen har säkrare installationer, snyggare badrumsväggar och större boyta tillfört ett stort värde. Arkitekter och VVS-konsulter vill planera bättre bostäder och ha smidiga processer och bland dem växer intresset för Vatettes väggfördelning. 

– Att sätta in fördelarskåp kan ta mycket tid för oss i projekteringen, säger Anders Fritzon på AFRY som varit VVS-konsulter under bygget av BRF Björkängen.

– När vi kommer in i projekt har placeringen av fördelarskåpen ofta inte bestämts, och då måste vi och arkitekten lösa det tillsammans. Det är omständligt men när vi använder väggfördelare slipper vi hela det momentet och kan komma igång med vårt jobb mycket tidigare. Efter projektet i Björkängen har vi använt det i flera projekt med ett bra resultat. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]