[ Annons ]

Det ska bli tydligera vilka arbeten som kräver behörighet för att göra en elinstallation. Detta om regeringen väljer att gå på Elbehörighetsutredningens betänkande.
Publicerat 13 januari, 2015

Säkrare elinstallationer med behörighet

Det ska bli tydligera vilka arbeten som kräver behörighet för att göra en elinstallation. Detta om regeringen väljer att gå på Elbehörighetsutredningens betänkande.

I Elbehörighetsutredningens betänkande föreslås att ett särskilt aktsamhetskrav införs i lagstiftningen. Det finns inte i nuvarande bestämmelser.

[ Annons ]

Samtidigt föreslås åtgärder som ska göra det tryggare att beställa ett eljobb. Genom obligatoriskt egenkontrollsystem ska företagen bland annat dokumentera att installationsarbetet görs av behörig yrkesperson.
? Vi är positiva till utredningens förslag. Kravet på att installationsföretag ska upprätta egenkontrollprogram och registrera sig hos Elsäkerhetsverket kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också underlätta för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens, säger Jan Siezing, vd på Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]