[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 9 januari, 2020

Säkra taken i vinter

Snöskottning från tak är ett riskfyllt arbete som kräver speciella åtgärder av fastighetsägaren. Johan Svalling, förhandlare och rådgivare på Fastigo, tar upp några punkter som minskar riskerna för de som utför arbetet.

Fallolyckor är vanliga i arbetslivet och kan leda till allvarliga skador. Fastighetsägaren ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns på taken och att de underhålls. När entreprenör anlitas har denne arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret.

[ Annons ]

Arbetsgivare som låter sina anställda utföra snöskottning har arbetsmiljöansvaret och ska göra en skriftlig riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (§ 8 AFS 2001:01). Vidare ska arbetsgivaren se till att taket undersöks innan arbete påbörjas och att takets säkerhetsanordningar är i bra skick.

Man ska även informera arbetstagarna om riskerna i arbetet och se till att de har kunskap och kännedom om vad man ska tänka på för att undvika risker. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns ändamålsenlig och godkänd personlig skyddsutrustning för de anställda. Den personliga skyddsutrustningen ska bekostas av arbetsgivaren.

De anställda ska använda den skyddsutrustning som krävs för arbetet och är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren har ett ansvar att ingripa om någon arbetstagare inte använder skyddsutrustningen.

Är det bara snöskottning som ska utföras på tak räknas inte arbetet som byggnads- och anläggningsarbete, men arbetet omfattas ändå av vissa regler i AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete. Här finns särskilda regler om takarbete och hur fallskyddet ska anordnas beroende på vilken typ av arbete det är fråga om. Sanktionsavgifter kan tillföras om arbetsgivaren inte uppfyller kraven som ställs på fallskydd och olika typer av säkerhetsanordningar.

I fastighetsbranschen är det vanligt att anställda har beredskap vid snöröjning. I arbetsgivarorganisationen Fastigos kollektivavtal finns det två möjligheter att hantera behovet av snöröjning utanför ordinarie arbetstid. Det kan ske genom att arbetstagaren har beredskap enligt schema eller att arbetstagaren beordras att arbeta övertid.

Johan Svalling,
förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]