Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 10 april, 2019

Säkra den digitala kompetensen

Projektet DigiFast ska bidra till att stärka branschens digitala kompetens. På flera håll kommer det att bjudas på inspirerande seminarier.

Fastighetsbranschen digitaliseras i ett högt tempo. Därför finns det ett behov av att kartlägga behoven för att kunna skräddarsy digitaliseringsutbildningar för fastighetsskötare och -värdar i små- och medelstora företag.

[ Annons ]

DigiFast drivs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) som genom utlysningen vill utveckla nya modeller för hur branscher med stor digital utveckling ska kunna säkra sina digitala kompetensbehov. Fastighetsbranschen är alltså en sådan bransch.

Projektet inleds med en omfattande analys för att kartlägga kompetensbehoven under sex månader. Kartläggningen ligger sedan till grund för utformningen av utbildningarna. För att visa på fördelarna med digitalisering och innovativa lösningar, behövs även frågan lyftas på nationell nivå. Därför kommer vi även genomföra inspirationsseminarier runt om i landet, med målet att skapa engagemang kring digitalisering.

Totalt kommer cirka 50 personer inom målgrupperna att kunna erbjudas certifiering via faval, branschens verktyg för kompetensvalidering. Validering säkerställer att medarbetarna har den kompetens som yrkesrollen kräver och kan bidra till att en person höjer sin kompetens och därmed kan utvecklas inom företaget. Samtidigt skapar det vägar in i branschen för personer med relevant arbetserfarenhet eller utbildningsbakgrund som skulle passa för fastighetsbranschen. Certifierade medarbetare är dessutom en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar.

Det blir en vinst både för företagen, branschen och den enskilda individen. Är man en arbetsgivare inom fastighetsbranschen och vill vara en del av projektet kan man anmäla sitt intresse till mig fram till sommaren 2019.

Christina Liljekvist,
Projektledare DigiFast

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]