Foto: Shutterstock
Publicerat 5 oktober, 2016

”Klart man ska få sätta skylt på egna huset”

Självklart ska fastighetsägare ha rätt att sätta upp sin egen skylt på det egna huset.  Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm, menar att Stockholm stad nu måste ändra sin policy.

Stockholm stad har tagit fram en vägledning för ljus och skyltar på hus. Av någon anledning saknades Fastighetsägarna på remisslistan. Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm, svarade i alla fall.

[ Annons ]

– Våra medlemmar berörs ju i allra högsta grad av vägledningen eftersom de äger byggnaderna där skyltar sätts upp, säger Helena Olsson.

Med det är just kring  ägandet som det finns frågetecken. För enligt policyn ska Fasadskyltar knyta an till verksamheten i byggnaden för att få sättas upp.

– Vi har fått signaler från flera fastighetsägare att man på stadsbyggnadskontoret tolkar det som det endast är hyresgäster med verksamhet i huset som får ha sin skylt uppsatt, säger Helena Olsson.

Fastighetsägaren får alltså inte sätta upp sin egen skylt på huset man äger.

– Detta blir ju väldigt märkligt. Inte minst  då det står i strid med Miljöbalken, som anger att fastighetsägaren är verksamhetsutövare, säger Helena Olsson.

I övrigt tycker hon att det är utmärkt med tydlighet kring vilka ramar som gäller från kommunens sida.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]