[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 25 mars, 2021

Säkerhetsbrister på många byggen

Sex av tio byggarbetare använder inte den personliga?skyddsutrustningen som rekommenderas fullt ut. Det enligt en  rapport framtagen av arbetsplatssäkerhetsföretaget Skydda. 

?Skydda har i rapporten ”Säker arbetsplats 2021” med hjälp av Kantar Sifo tagit reda på vad skyddsombud och byggarbetare anser om arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Enligt rapporten bör det vidtas åtgärder inom flera olika områden. 

– Det är välkänt att Sveriges byggföretag har drabbats hårt av arbetsrelaterade olyckor genom åren. Detta på grund av en bristande säkerhetskultur i branschen. Kunskapen om personlig skyddsutrustning är låg bland byggarbetare och många arbetsgivare planerar inte säkerhetsarbetet i projekteringen. Detta innebär att till exempel underleverantörer utsätts för onödiga risker, säger Jonas Peterson vd på Skydda. 

[ Annons ]

Enligt rapporten visar är en av fem byggarbetare (21%) oroliga för att drabbas av en olycka i arbetet. Hela 71 procent av byggarbetarna och av skyddsombuden anger att de någon gång har varit med om, eller vittnat om, en olycka på arbetet. 

En majoritet av skyddsombuden (63%) känner sig inte trygga i att alla medarbetare i organisationen använder rätt personlig skyddsutrustning.  

Men rapporten pekar också på att attityden ser ut att vara på väg att förändras. Nästan nio av tio skyddsombud (86%) säger att företagen har förändrat säkerheten på arbetsplatsen sedan pandemins början. – Efter coronavirusets utbrott har fler aktörer tvingats ta till hårdare säkerhetsmässiga åtgärder. Men vår rapport belyser att byggarbetare inte skyddar sig tillräckligt i riskfyllda arbetssituationer. För att man ska lyckas minska antalet olyckor måste både byggherrar och ledningsgrupper på svenska byggföretag prioritera arbetsmiljöfrågan mer än idag. Säkerhetskulturen är trots allt en attitydfråga, och något som fler borde prioritera i högre grad, säger Jonas Peterson. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]