[ Annons ]

Stockholms centralstation. Foto: Shutterstock
Publicerat 21 augusti, 2023

Säkerheten på stationsområden ska ses över

Trafikverket och Transportstyrelsen ska ta fram en plan för att stärka skyddet för järnväg och kollektivtrafik. Sveriges största förvaltare av stationsområden, Jernhusen, välkomnar beskedet.

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) hade på måndagen ett möte med ledningen för Trafikverket och Transportstyrelsen om säkerheten på bland annat järnvägen. Detta på grund av att terrorhotnivån i Sverige höjdes förra veckan.

Trafikverket och Transportstyrelsen fick i samband med mötet uppdraget att stärka skyddet för järnväg och kollektivtrafik, genom att bland annat föreslå ett nationellt program för detta.

[ Annons ]

– Exempelvis i Storbritannien finns krav på förvaltare på stationsområdet att ha kontroll på sin personal, till exempel cafépersonal som arbetar på området, sade Andreas Carlson på en pressträff som hölls efter mötet.

I uppdraget ska Trafikverket och Transportstyrelsen även samråda med det Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd (NRJK), där bland andra Jernhusen ingår. Deras säkerhetschef Michael Englund är positiv till regeringens uppdrag:

– Det är bra att det görs en ordentlig genomlysning för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att trygga resenärernas säkerhet. Det är ett gemensamt ansvar och vi välkomnar att den samverkan som finns förstärks.   

Har ni redan nu satt in extra åtgärder för att möta den ökade hotbilden?

– Utifrån aktuell hotnivå har vi ett ännu större fokus på säkerheten i våra lokaler. Vår beredskap och vad vi gör planeras i direkt samråd med polisen och andra berörda myndigheter. Vi har alltid gott om säkerhetspersonal på stationerna som är mer eller mindre synliga för resenärerna, säger Michael Englund.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]