[ Annons ]

Publicerat 29 september, 2014

Säkerhet för säker lek

Utrymmen, underlag och klämrisker. Vi har tittat på några av de vanligaste felen på lekplatser och tipsar om vad du kan göra för att upprätthålla en säker plats för lek och kreativitet.

Påverkan på fallutrymmet

[ Annons ]

Yttre omständigheter kan påverka fallutrymmet. Exempelvis kan den omgivande miljön växa sig in på lekplatsområdet. Hela fallutrymmet ska ha ett fullgott underlag och får exempelvis inte innehålla hårda grästuvor.

Fallhöjd och fallutrymme
Många äldre lekplatser är inte konstruerade efter de regler som infördes 1999. För att kontrollera fallutrymmet, använd följande formel: Y = 1,5X–0,75. X beskriver fallutrymmet, Y är fallhöjden.

Rätt mått för mindre risk
Öppningar med mått mellan 90 och 230 mm, belägna högre än 600 mm från underlaget, anses riskabla. I redskap med framtvingande rörelser tillåts inte öppningar på 8–25 mm för att undvika att kläder eller fingrar ska fastna.

Informera mera
En informationsskylt ska innehålla kontaktuppgifter till lekparkens ägare och kommunen samt larmnumret 112. Skylten hjälper besökarna att rapportera riskmoment eller skadegörelse på lekplatsen. Passa på att sätt upp några trivselregler också!

Små detaljer kan ge stora skador
Håll koll på bultar och skruvar. Efterdra vid behov och kontrollera att inga skruvar eller bultar fattas.

Håll koll på hållfastheten!
Lekplatsen utsätts både för ur och skur och precis som frekvent användande påverkar vädret slitaget. Detaljer som lätt drabbas av röta är överliggaren i gungställningar samt upphängningen av gungorna. Tänk på att rötan inte alltid ses med blotta ögat.

Kontinuerlig kontroll
Tillsyn, underhåll och besiktning ska ske regelbundet av kompetent personal. Gör ett underhållsschema och säkerställ att all protokollföring sparas och finns tillgänglig för behöriga.

Rätt underlag  – även vintertid
Majoriteten av alla rapporterade olyckor på lekplatser är fallolyckor. Kravet på ett mjukt underlag gäller förstås även vintertid. För att sand inte ska frysa och bli hård gäller det att mark-ytan är riktigt väldränerad.

Läs mer
Ägare av lekplatser rekommenderas att införskaffa standarden SE-EN 1176,177.
Säkra lekplatsen – Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap (bok, Sveriges Kommuner och Landsting).

Läs artikeln som pdf.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]