Publicerat 2 juni, 2020

Sagax utökade riktad nyemission till 18 miljoner D-aktier och tillförs 513 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Sagax har genomför en riktad nyemission på 18 miljoner D-aktier. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigande från årsstämman i maj att emittera aktier. Då intresset från investerare var mycket stort utökades nyemissionen med 2 miljoner aktier jämfört med de 16 miljoner aktier som aviserades efter börsens stängning igår. Det framgår av ett pressmeddlande.

Sagax tillförs 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes till 28,50 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process, vilket motsvarar en rabatt om 2,51 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen de senaste tio handelsdagarna.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella investerare i Norden och vissa andra jurisdiktioner. Genom nyemissionen stärks Sagax kreditprofil samtidigt som den finansiella flexibiliteten för fastighetsinvesteringar förbättras. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning.

Sagax har efter nyemissionen 461,58 miljoner aktier utestående, vilket fördelas på de fyra aktieslagen; A-, B-, D- samt preferensaktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 3,89 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter nyemissionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]