Publicerat 21 juni, 2023

Sagax tar in drygt 2 miljarder genom riktad nyemission – rabatt på 5 procent

Fastighetsbolaget Sagax har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 2,06 miljarder kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattade tio miljoner B-aktier till teckningskursen 206 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på 5,07 procent mot den senaste stängningskursen på tisdagen.

I emissionen deltog svenska och internationella professionella och institutionella investerare.

Utspädningen i emissionen är 2,19 procent av antalet aktier och 1,44 procent av antalet röster i bolaget.

"Sagax bedömer att rådande marknadsklimat kan leda till attraktiva investeringsmöjligheter. Sagax eftersträvar samtidigt att upprätthålla en konservativ kapitalstruktur och stark likviditetsposition. Styrelsen bedömer att emissionen skulle leda till ett högre förvaltningsresultat, kassaflöde och substansvärde per aktie efter att likviden från emissionen investerats. Mot den bakgrunden har bolaget genomfört emissionen", skriver Sagax i ett pressmeddelande.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]