Publicerat 31 mars, 2021

Sagax styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Sagax kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,65 kronor per A- och B-aktie samt 2,00 kronor per D-aktie, där utbetalning sker kvartalsvis med vardera 50 öre per D-aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Omval föreslås av Staffan Salén till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för anställda på 400 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]