Publicerat 27 oktober, 2020

Sagax ökar förvaltningsresultatet med 18 procent i tredje kvartalet, höjer vinstprognos för 2020

Fastighetsbolaget Sagax ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer sin vinstprognos för helåret 2020.

Hyresintäkterna steg till 735 miljoner kronor (657), en ökning med 11,9 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 616 miljoner kronor (550), en ökning med 12,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 618 miljoner kronor (523), en ökning med 18,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 217 miljoner kronor (896). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med -11 miljoner kronor (-15), orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 413 miljoner kronor (63) och värdeförändringar på derivat med 136 miljoner kronor (263).

Resultatet efter skatt blev 1 069 miljoner kronor (812), en ökning med 31,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,37 kronor (2,35), vilket innebär en ökning med 43,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, förväntas uppgå till 2 380 miljoner kronor.

Tidigare prognos, från delårsrapporten för det första halvåret 2020, var ett förvaltningsresutat på 2 300 miljoner kronor.

Sagax, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter73565711,9%
Driftöverskott61655012,0%
Förvaltningsresultat61852318,2%
Resultat före skatt1 21789635,8%
Nettoresultat1 06981231,7%
Resultat per aktie, kronor3,372,3543,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]