Publicerat 15 juli, 2021

Sagax ökar förvaltningsresultatet – höjer prognos

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget drar upp helårsprognosen.

Hyresintäkterna uppgick till 775 miljoner kronor (715), en ökning med 8,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 649 miljoner kronor (605), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 727 miljoner kronor (612), en ökning med 18,8 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 2 146 miljoner kronor (361). Resultat per aktie hamnade på 6,56 kronor (0,90).

Bolaget höjer prognosen för 2021.

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 750 miljoner kronor. Den tidigare prognosen var 2 650 miljoner.Sagax, MkrQ2-2021Q2-2020
Hyresintäkter775715
Driftöverskott649605
Förvaltningsresultat727612
Resultat före skatt2 147446
Nettoresultat2 146361
Resultat per aktie, kronor6,560,90

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]