Publicerat 5 maj, 2021

Sagax ökade förvaltningsresultatet i första kvartalet, höjer vinstprognosen för helåret 2021

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer vinstprognosen för helåret 2021.

Hyresintäkterna steg till 731 miljoner kronor (703), en ökning med 4,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 602 miljoner kronor (565), en ökning med 6,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 637 miljoner kronor (565), en ökning med 12,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 512 miljoner kronor (861). Här ingår orealiserade värdeförändringar på 1 378 miljoner kronor (280) och orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument med 185 miljoner kronor (-113).

Resultatet efter skatt blev 2 157 miljoner kronor (749), en ökning med 188,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 6,60 kronor (2,17), vilket innebär en ökning med 204,1 procent mot föregående år.

Sagax höjer sin prognos för helåret 2021. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 650 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 550 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2020.

Sagax, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter7317034,0%
Driftöverskott6025656,5%
Förvaltningsresultat63756512,7%
Resultat före skatt2 512861191,8%
Nettoresultat2 157749188,0%
Resultat per aktie, kronor6,602,17204,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]