Publicerat 22 februari, 2021

Sagax kallar till extra stämma den 19 mars för att besluta om inlösen av samtliga preferensaktier

Aktieägarna i fastighetsbolaget Sagax kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier i bolaget. Det innebär inlösen av 16,78 miljoner preferensaktier med kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kronor per preferensaktie, motsvarande ett belopp på 587,4 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara onsdagen den 7 april, varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april. Det finns inte något så kallat innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]