Publicerat 14 oktober, 2020

Sagax kallar till extra stämma den 10 november för att besluta om utdelning

Aktieägarna i fastighetsbolaget Sagax kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om extra utdelning på 65 öre per A- och B-aktie. Avstämningsdag är den 12 november, vilket innebär att A- och B-aktien handlas exklusive rätt till utdelning den 11 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]