Publicerat 29 september, 2021

Sagax investerar 437 miljoner kronor för att köpa 22 fastigheter i fyra länder

Fastighetsbolaget Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat 22 fastigheter för motsvarande 437 miljoner kronor i fyra länder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärven fördelar sig på 58 procent till Nederländerna, 23 procent till Madrid, 15 procent till Finland och 4 procent till Paris. Den uthyrningsbara arean uppgår till 50 400 kvadratmeter huvudsakligen bestående lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 36 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,0 år.

Av förvärven har motsvarande 369 miljoner kronor tillträtts under det tredje kvartalet 2021. Återstående 68 miljoner kronor beräknas tillträdas under det fjärde kvartalet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]