Publicerat 28 april, 2022

Sagax förvärvar 80 fastigheter för nära 1,3 miljarder

Fastighetsbolaget Sagax har genomfört 13 separata transaktioner och förvärvat totalt 80 fastigheter för 1 285 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 111 500 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna är framför allt i Frankrike (926 miljoner), men även i Finland, Sverige, Spanien och Nederländerna.

Årshyran uppgår till 74 miljoner kronor och överskottsgraden bedöms uppgå till 87 procent. Samtliga hyresintäkter justeras till 100 procent med konsumentprisindex eller liknande. Uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och genomsnittlig återstående löptid är 3,0 år. Marknadshyran bedöms uppgå till 98 miljoner inklusive uthyrning av 8 vakanta fastigheter.

Tillträde har skett motsvarande 600 miljoner kronor. Återstående del beräknas tillträdas under andra kvartalet.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]