Publicerat 16 juni, 2021

Sagax blir delägare i Cibus i samband med fastighetsaffär

Sagax säljer 72 livsmedelsfastigheter i Finland till Cibus för 715 miljoner kronor. Som en del av betalningen kommer Sagax att erhålla 2 miljoner nyemitterade aktier i Cibus, enligt ett pressmeddelande.

Aktiebetalningen innebär att Sagax blir ägare till cirka 4,8 procent av aktierna i Cibus.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area på 41 600 kvadratmeter och årliga hyresintäkter på 44 miljoner kronor. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda, 71 till Kesko och en till S Group. Den återstående löptiden på hyresavtalen är cirka 5 år.

”Merparten av de fastigheter som nu avyttras ingick i den opportunistiska investering om 186 livsmedelsfastigheter som Sagax genomförde 2016 och som i och med försäljningen avvecklas. Sagax har under innehavstiden renodlat beståndet och förlängt hyresavtalen. Långsiktigt bedömer vi dock att fastigheterna passar Cibus bättre. Vi ersätter därför ett direkt fastighetsinnehav med ett indirekt sådant i ett specialiserat bolag vilket vi bedömer skapar förutsättningar för en högre långsiktig riskjusterad avkastning”, kommenterar Sagax vd David Mindus.

Transaktionen förväntas stänga under det fjärde kvartalet.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]