Publicerat 9 oktober, 2020

Sagax återinför sitt ursprungliga utdelningsförslag för A- och B-aktier

Fastighetsbolaget Sagax återinför sitt ursprungliga utdelningsförslag för A- och B-aktierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sagax styrelse justerade den 14 april sitt ursprungliga förslag avseende utdelning på A- och B-aktierna från 1,30 kronor till 65 öre per aktie som en försiktighetsåtgärd till följd av den osäkerhet som covid-19 medförde.

Mot bakgrund av att covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sagax verksamhet har styrelsen beslutat att föreslå en kompletterande utdelning om 65 öre per A- och B-aktie. Utdelningen ska godkännas på extra bolagsstämma den 10 november.

Den kompletterande utdelningen påverkar inte den av årsstämman beslutade utdelningen om 2,00 kronor per D-aktie och preferensaktie.

Ett av de långsiktiga mål som fastställts för Sagax är att utdelningen ska uppgå till cirka en tredjedel av förvaltningsresultatet. Utdelningsmålet speglar Sagax stabila intjäning och kapitalstruktur.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]