Publicerat 23 januari, 2017

Sabos vd-grupp ska förbättra hyressystemet

Sabo har tillsatt en ny arbetsgrupp bestående av vd:ar från allmännyttiga bostadsbolag i olika delar av landet. Gruppens uppdrag blir att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ta fram förslag på hur hyressättningen kan utvecklas.

Arbetsgruppen har fått ett öppet mandat att arbeta fram förslag på förbättringar inom det befintliga kollektiva förhandlingssystemet. Det gäller både de årliga hyresförhandlingarna och hyressättning i samband med till exempel nyproduktion och renovering.

[ Annons ]

– Väl fungerande hyresförhandlingar gynnar både fastighetsägare, hyresgäster och den svenska bostadsmarknaden som helhet. De förbättringar av hyressättningen som genomförts det senaste året är bra, men det finns fortfarande problem som behöver lösas och bäst lämpade att göra det är de som i vardagen arbetar med hyresfrågor, säger Anders Nordstrand, vd på Sabo, i ett pressmeddelande.

Fastighetsägarna Sveriges samhällspolitiske chef, Martin Lindvall, ser positivt på att Sabo visat att man tar allvarligt på problemen.

– Med arbetsgruppen signalerar Sabo att organisationen tar bristerna på stort allvar. Den erfarenhet och kompetens som finns representerad i gruppen inger naturligtvis förhoppningar om att arbetet ska leda till mer än symboliska justeringar med begränsad betydelse för hyresbostadsmarknadens framtid, säger Martin Lindvall.

Men ur ett långsiktigt perspektiv tror han att fler lösningar krävs, även utanför det befintliga förhandlingssystemet.

– Förbättringar av det nuvarande systemet är förvisso angelägna, men långsiktigt räcker det inte för att säkerställa en hyresbostadsmarknad som förblir attraktiv för både bostadskonsumenter och investeringar. Arbetet i Sabos vd-grupp kan förhoppningsvis stimulera en ökad öppenhet också för lösningar som inte avgränsas av dagens lagstiftning.

Sabos vd-grupp har ambitionen att redovisa sina förslag i slutet av 2017.

Här är gruppens medlemmar:

Pelle Björklund, Svenska Bostäder (sammankallande)
Chris Österlund, Botkyrkabyggen
Stefan Sandberg, Uppsalahem
Henrik Loveby, Göingehem
Magnus Pekkari, Pajalabostäder
Jonas Hansson, Helsingborgshem
Anna-Stina Nordmark Nilsson, Lulebo
Helene Olausson, Årehus
Maria Sandström, Pitebo
Erik Johansson, hyresexpert på SABO, är sekreterare

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]