[ Annons ]

I förra veckan presenterade regeringen sitt förslag på hur EUs energieffektiviseringsdirektiv ska genomföras i Sverige. Nya krav på individuell mätning och debitering av energi på lägenhetsnivå ska införas. Sabo är kritiska.
Publicerat 11 juni, 2013

Sabo kritisk till förslag på krav på individuell mätning

I förra veckan presenterade regeringen sitt förslag på hur EUs energieffektiviseringsdirektiv ska genomföras i Sverige. Nya krav på individuell mätning och debitering av energi på lägenhetsnivå ska införas. Sabo är kritiska.

I förslaget föreslår regeringen att fyra nya lagar införs; lag om energikartläggning i stora företag, lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster, lag om energimätning i byggnader och lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Regeringens implementeringsförslag av energieffektiviseringsdirektivet kritiseras nu.

[ Annons ]

– Det kan leda till att fastighetsägare som tänkt genomföra energiåtgärder i samband med renovering istället väljer att avstå, för att inte bli tvingade till IMD värme, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.

Förslaget innebär bland annat att den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller  ombyggnad ska se till att energin för värme, kyla eller varmvatten till en lägenhet kan mätas. En ombyggnad som inte alls inkluderar åtgärder som påverkar byggnadens energiförsörjning ska dock inte omfattas av kraven. De bestämmelserna föreslås införas i en ny lag om energimätning i byggnader och träda i kraft den 1 juni 2014.

Enligt Sabo finns det risk att individuell mätning och debitering leder till försvårande och fördyrning av viktiga renoveringar.  Ett lagkrav borde ta hänsyn till om det är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och proportionerligt i förhållande till de energibesparingar som kan uppnås säger de.

– Flera av våra medlemsföretag som infört IMD värme har därför valt att ta bort det. Min bedömning är att ett lagkrav motverkar hela syftet med EU-direktivet – att spara energi. Däremot har individuell mätning och debitering av varmvatten i många fall visat sig vara framgångsrikt, säger Kurt Eliasson.

Förslaget rörande befintlig bebyggelse innebär att den som äger en byggnad ska se till att energi för värme, kyla eller varmvatten till en lägenhet kan mätas, om byggnaden är av sådan typ att detta är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. Det innebär att kraven på det befintliga beståndet inte är lika höga något som gläder Sabo.

– Vi delar regeringens uppfattning att det skulle drabba fastighetsägarna oskäligt hårt med ett absolut krav på IMD värme och varmvatten i befintligt bestånd. Det är ofta tekniskt komplicerat och olönsamt. Våra medlemsföretag vill satsa på lönsamma åtgärder som säkerställer energibesparingar. Boverkets utredning blir därför mycket viktig i sammanhanget, säger Kurt Eliasson.

Läs hela förslaget här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]