[ Annons ]

Andra åtgärder måste till än marknadshyror enligt bransch- och intresseorganisationen SABO:s jämförande analys av det tyska och det svenska hyressättningssystemet.
Publicerat 19 mars, 2014

Sabo: ”Byggkonkurrens mer effektivt än marknadshyror”

Andra åtgärder måste till än marknadshyror enligt bransch- och intresseorganisationen SABO:s jämförande analys av det tyska och det svenska hyressättningssystemet.

Bransch- och intresseorganisationen SABO presenterade på onsdagen en jämförande analys av Tysklands och Sveriges system för hyressättning. Slutsatserna är att marknadshyror och förhandlade hyror ensamt inte löser bostadsbrist orsakad av kraftig befolkningsökning, stark urbanisering och fler singelhushåll.

[ Annons ]

SABO menar att de tyska lösningarna – med statlig hyresreglering, socialbostäder och konjunkturberoende hyror – inte är den väg Sverige bör gå.
– Om vi skulle importera det tyska systemet är risken stor att vi snabbt får kraftiga hyreshöjningar och kraven på staten skulle öka; på ingripanden i form av hyresregleringar, socialbostäder och kraftigt höjda bidrag, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Enligt SABO är lösningen att konkurrensen på byggmarknaden måste öka för att det ska kunna byggas fler bostäder och regeringen måste därför agera på EU-nivå för att Sverige ska kunna införa låg moms på bostadshyra. Den tredje uppmaningen är att SABO tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen måste jobba hårdare för att stötta arbetet med en lokal systematisk hyressättning som motsvarar de boendes värderingar.
– Det är en bra genomlysning av skillnader och likheter mellan de tyska och svenska modellerna, utifrån hur de är tänkta att fungera. Syftet var möjligen ett annat, men jag tycker att presentationen gav stöd för att det finns inslag i Tyskland att inspireras av. Från Tyskland lär vi oss att ett starkt konsumentskydd och regleringar kring hyresnivåer går att kombinera med en avsevärt större marknadsmässighet i prisbildningen än vad vi är vana vid i Sverige. Den kunskapen är värdefull att bära med sig i den svenska bostadsdebatten, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, och fortsätter:

– Det känns som att rapporten är skriven utifrån en på förhand given slutsats om det svenska systemets överlägsenhet, men den som utifrån innehållet talar om att nu ”stänga det tyska fönstret” riskerar att bli besviken. I arbetet med att förbättra hyresmarknaden i Sverige måste naturligtvis nyfikenhet på och kunskap om goda exempel från andra länder bejakas. Med det sagt delar jag naturligtvis SABO:s uppmaning om att utveckla arbetet ytterligare med systematisk hyressättning inom dagens regelverk.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]