[ Annons ]

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Publicerat 31 mars, 2021

Sveriges Allmännytta går med i Duvedmodellen

Sveriges Allmännytta är ny projektpartner i Duvedmodellen, ett forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan.

Duvedsmodellen är finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030. Fokus ligger på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan mellan en mängd olika lokala och regionala aktörer. En av initiativtagarna till projektet är ett av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, Årehus AB.

– Duvedmodellen är ett mycket spännande exempel på hur lokala initiativ till landsbygdsutveckling kan bli en modell för hur vi framgångsrikt arbetar med samhällsbyggnad i mindre orter runtom i Sverige, säger Martin Ingvarson, expert på lokalfrågor på Sveriges Allmännytta.

[ Annons ]

Sveriges Allmännytta hoppas, genom sitt deltagande i forskningsprojektet, att modellen ska kunna användas på fler orter i landet som inte tillhör de växande tätortsregionerna.

– Vi ser en stor potential i denna typ av innovationsprojekt. Årehus har dessutom visat att det allmännyttiga bolaget kan spela en mycket central och viktig roll i utvecklingen av en mindre ort. Det visar på den kraft och de möjligheter som finns i allmännyttan, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Läs mer om Duvedmodellen här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]