[ Annons ]

Publicerat 11 mars, 2016

Så vinner man kampen mot ohyran

Efter stora problem med kackerlackor och vägglöss i husen och efterföljande mediedrev tog ABK ett totalgrepp. I dag är det 85 procent färre fall.

Rubrikerna i Kristianstadsbladet och inslag i SVT:s konsumentprogram Plus var inte nådiga mot AB Kristianstadsbyggen, ABK, det kommunala bostadsbolaget i Kristianstad. ”De drevs från hemmet av kackerlackor” stod det.

[ Annons ]

Många hyresgäster vittnade om problem med kackerlackor och vägglöss, och om en hyresvärd som inte gjorde tillräckliga insatser.

– Vi insåg att det krävs ett helhetsgrepp där vi, Anticimex och hyresgästerna tillsammans hittar en modell som fungerar, säger Christian Andersson, områdesansvarig på ABK.

Det stora problemet var att skadedjuren kom tillbaka trots att Anticimex gjorde saneringar. Och att de spred sig vidare i samma trappuppgång. I början av 2014 var det 67 pågående fall i beståndet.

– Tyvärr var det en del hyresgäster som inte tog till sig våra instruktioner om städning, vi insåg också att vissa boende hade kackerlackor i lägen-heterna men inte ansåg att det var ett problem, säger Christian Andersson.

Handlingsplanen som togs fram innebar att hyresgästerna skulle få bättre information och att samordningen mellan Anticimex och hyresgästerna gick över till ABK.

Resultatet två år senare är att antalet aktiva fall i skrivande stund är tio ärenden.

– Vi har en nollvision när det gäller skadedjur. Men eftersom vi därefter inte kan hindra att det kommer tillbaka på några ställen är det viktigt att vi då har rutiner som gör att vi snabbt kan bli av med varje enskilt fall, säger Jonas Rosenberg, kommunikationsansvarig på ABK.

Goda råd vid sanering

1) Visar det sig att två eller tre saneringar inte räcker, gör en ordentlig insats som kan innebära att lister plockas bort eller att möbler sätts i värmetält.

2) Ge hyresgästerna noggranna instruktioner om städning, gärna med teckningar för att minska risken för språkförbistring.

3) Ha en tät återkoppling mellan parterna.

Källa: ABK

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]