[ Annons ]

Skanska lanserar sin första bostadspolitiska rapport med tio reformförslag för bostadsmarknaden.
Publicerat 1 april, 2014

Så vill Skanska lösa bostadsbristen

Skanska lanserar sin första bostadspolitiska rapport med tio reformförslag för bostadsmarknaden.

Minskad byråkrati, enklare regelverk och större rörlighet på bostadsmarknaden är målet med Skanskas tio reformkrav.

[ Annons ]

De punkter som tas upp i listan på reformkrav är att detaljplanearbetet ska hållas övergripande och att detaljfrågorna flyttas till bygglovsskedet. Skanska vill också se att mer mark planläggs i förväg och att fler planhandläggare anställs.

Bland kraven finns också förslaget att tillämpa transparenta och förutsägbara prissättningsmodeller vid markförsäljning och att riksintressena begränsas.

Andra punkter i listan på reformer som byggföretaget vill genomföra:
• Lätta på statliga byggnormen
• Avskaffa länsstyrelsernas överprövningsmöjlighet
• Införa prövningstillstånd och en avgift för överklagande till mark- och miljödomstolen

Dessutom vill Skanska sänka flyttskatten och avskaffa hyresregleringen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]