Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet
Publicerat 21 juni, 2016

Så vill regeringen lösa bostadskrisen

Slopat tak för uppskov av flyttskatten och tuffare krav på kommunerna att bygga. På tisdagen presenterade regeringen 22 åtgärdsförslag för att lösa bostadskrisen.

Under gårdagen valde Alliansen att dra sig ur de bostadspolitiska samtalen. Därför var det endast finansminister Magdalena Andersson (S) och bostadsminister Peter Eriksson (MP) som presenterade resultatet av förhandlingarna och de reformer som regeringen vill få igenom.

[ Annons ]

– Min uppfattning är att det inte finns någon vilja att komma till uppgörelse, sa Peter Eriksson under pressträffen.

Han jämförde därefter Alliansen med en åsna.

– Man kan visa en åsna till källan men inte tvinga den att dricka, sa Eriksson.

Magdalena Andersson förklarade att regeringen varit beredda att ge och ta.

– Vi hade hellre velat ha en bred uppgörelse. Men vi kommer ändå att kunna genomföra politiken.

De frågor som enligt finansminister Magdalena Andersson gjorde att de blocköverskridande samtalen inte kunde nå en överenskommelse var framförallt investeringsstödet och fri hyressättning i nyproduktion, vilket regeringen inte var intresserade av att införa.

– Det har varit tydligt från Alliansens sida att man vill avskaffa investeringsstödet, vilket medför att färre bostäder byggs. En sådan politik vill inte vi föra, sa Magdalena Andersson.

Bland reformerna som regeringen presenterade nämndes åtgärder för att bygga ut yrkeshögskolorna för att kunna minska bristen på arbetskraft i byggsektorn.

– Det finns också nyanlända som har relevant erfarenhet som ska kunna lotsas in snabbare, sa Magdalena Andersson och nämnde Snabbspåren som ett gott exempel.

Regeringen vill även stärka tillgången på byggbar mark genom att låta lantmäteriet ta fram prisförslag på kommunens mark så att den kan utnyttjas bättre.

Även osäkerheten i presumtionshyrorna ska minskas. Regeringen föreslår därför spärrregler så att hyran inte ska kunna sänkas efter 15 år. Det ska göra det tryggare för bolagen att vilja investera i hyresrätter.

Vidare vill regeringen se ett bättre samarbete mellan staten och kommunerna där högre krav ska ställas på att kommunerna bygger.

– Boverket ska ta fram prognoser för regionala bostadsbehov. Vi måste ställa tuffare krav på att kommunerna tar sitt ansvar. Men vi ska inte bryta mot det kommunala självstyret. Vi ska vara en partner och stöd, och också ställa krav så att det händer något, sa Peter Eriksson.

För att öka det industriella byggandet vill regeringen införa en förenklad kontroll av serietillverkade hus. Man vill även se förenklade regler så att en typ av hus som redan godkänts i en kommun ska kunna byggas i alla kommuner.

– Seriehus är något vi vill se mer av och som vi tror kommer att öka intresset från utländska aktörer att vilja bygga i Sverige, sa Peter Eriksson och nämnde Sabos kombohus och Ikeas BoKlok som goda exempel.

Regeringen kommer att tillsätta en kommitté för att låta branschen se över byggreglerna som riskerar att stanna upp byggprocessen.

Även ledtiderna i plan- och byggprocesserna ska kortas och möjligheterna till att överklaga ska begränsas ytterligare.

Peter Eriksson och Magdalena Andersson talade även om möjligheterna till att bygga en ny stad i Sverige och nämnde Kiruna som ett närliggande exempel där det faktiskt varit möjligt att bygga en stad på ny plats.

– Det var länge sedan vi byggde en helt ny stad i Sverige. Därför tänker regeringen utse en förhandlingspersson som ska se över var ett större samlat byggande kan ske, antingen en ny stadsdel eller en helt ny stad. Tanken är att det ska ske i lägen där det redan finns en samlad infrastruktur, sa Peter Eriksson.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]