Jan Björklund (L) och Peter Eriksson (MP) möttes under måndagen i en debatt om bostadskrisen som leddes av Karolina Skoglund, debattredaktör, Expressen. Foto: Susanna Sköld.
Publicerat 5 juli, 2016

Så vill MP och L lösa bostadskrisen

Det blev en het debatt mellan bostadsminister Peter Eriksson (MP) och Liberalernas partiledare Jan Björklund under Expressens seminarium i Almedalen. På agendan: Hur löser vi bostadskrisen?

På frågan om vad som är prio ett för bostadsminister Peter Eriksson (MP) för att lösa bostadskrisen var svaret enkelt.

[ Annons ]

– Att bygga mer.

Han nämnde 90-talisterna som nu börjar avsluta sina universitetsutbildningar och befolkningsökningen i och med flyktingströmmarna som orsaker till att det inom de närmsta åren är oerhört viktigt att få fram fler bostäder.

Liberalernas partiledare Jan Björklund hade en annan prioritering.

– Vi måste avreglera. Att vi har en så pass reglerad bostadsmarknad gör att det byggs för lite och att vi har för dålig rörlighet på marknaden. Flyttskatten gör dessutom att många väljer att bo kvar trots att deras boendebehov ändras.

Peter Eriksson var överens med Björklund om att en del regelförändringar måste till för att lösa bostadskrisen. Men påpekade att det är något som först på lång sikt kommer ge resultat för bostadsbristen.

– På kort sikt behövs ett ännu större engagemang från kommunerna. Det finns flera exempel på kommuner där man lyckats bra med att få igång byggandet och gemensamt för dessa är att det finns ett stort engagemang för bostadsfrågan.

Björklund sa sig hålla med om de förslag som regeringen lagt fram efter de strandade bostadssamtalen. Men han underströk att han anser att förslagen inte är tillräckliga för att lösa bostadskrisen.

– Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid har gjort. Vi behöver radikala förändringar.

Han passade även på att nämna Aftonbladets avslöjande om att Kommunal gett hyreskontrakt till högt uppsatta personer inom Socialdemokraterna och LO.

– Vill man ha en hyresrätt i Stockholm måste man antingen stå i kö i 14 år, köpa ett svartkontrakt eller ha kontakter. Till exempel om man känner ordföranden i Kommunal.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]