[ Annons ]

Publicerat 9 februari, 2021

Så vill Grosvenor utveckla Skärholmen Centrum

Grosvenor Europe vill utveckla södra delen av Skärholmen Centrum till en ny stadsdel med bland annat bostäder, handel, kontor service och kultur. Det framgår av den detaljplaneprocess som Stockholm stad gett klartecken till. 

Detaljplanen som Grosvenor Europe nu ska ta fram gäller Skärholmen Centrums södra sida, på Måsholmstorget, som är beläget på baksidan av det inglasade köpcentret. Här planerar man för 600 bostäder, service, tjänster, upplevelser, nöjen, handel och kultur.

– En relativt stor del av den ytan är inte bebyggd idag och av det som är bebyggt rivs endast en liten del för att ge plats åt en byggnad i två eller tre plan som ska hantera den nivåskillnad som finns mellan vägen och torget, och från den byggnaden växer två högre bostadshus upp och över den parkeringsyta som finns där idag, säger Carl Strufve, Nordenchef på Grosvenor Europe. 

[ Annons ]

Stadens beslut kommer mitt i en pågående pandemin, där såväl butikshandeln som kontorsmarknaden är i gungning. Så hur planerar man för en framtid som är oviss ur den aspekten? Enligt Carl Strufve är det inget problem.

– När Skärholmen centrum byggdes 1968 var det med målet att bli framtidens stad. På den tiden var handel och kontor en enhet, medan bostad var en annan. Nuförtiden skapar vi i stället kvarter, med levande ytor i gatunivå. Det skapar en flexibilitet i vad ytorna ska användas till. Det kommer att finnas ett behov av kontor och olika typer av servicefunktioner även i framtiden, säger han.

Enligt honom är det just den här typen av förtätning som är nyckeln till en fungerande framtida stad – ett så varierat utbud som möjligt.

– Det ser vi nu under corona, att ju mer blandad en plats är, desto bättre har den fungerat. Folk har både velat och varit tvungna hålla sig så nära hemmet som möjligt, och det får som effekt att vi uträttar mer ärenden i närhet till hemmet. Den lokala platsen blir starkare och starkare, och jag tror även att människor kan tänka sig att bo på det sättet, även om de inte trodde det innan pandemin, säger Carl Strufve.

En av anledningarna till att Grosvenor Europe köpte Skärholmen Centrum var just dess stadsmässighet. Carl Strufve berättar att man ville återskapa och förbättra den funktion som Skärholmen skapades för att ha. Staden utanför staden, för att använda sig av ett gammalt uttryck. De bygger bort galleriagången på det övre planet, och har lyft ned handeln till gatunivå. Ytan på handeln blir mindre men vi tillför andra funktioner, som hälsa samhällsservice och kontor. 

– Det är lite lustigt, eftersom ytorna på övre plan från början var tänkta att ha just den funktionen. Men när efterfrågan på handelsytor var stora så ställde man om. Nu går vi tillbaka tillursprunget. Det är så man måste tänka. Man måste alltid vara beredd på att ställa om, även under pandemitider, säger Carl Strufve. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]