[ Annons ]

Mer jobb på distans och skräddarsydda datorcenter. Det är några av trenderna som generation Y tar med sig till kontoret.
Publicerat 18 augusti, 2011

Så vill generation Y ha det på jobbet

Mer jobb på distans och skräddarsydda datorcenter. Det är några av trenderna som generation Y tar med sig till kontoret.

När den så kallade generation Y börjar ta sig ut på arbetsmarknaden blir det allt viktigare för företag att se över hur deras fysiska arbetsmiljö kan utformas för att locka till sig, och behålla, denna teknikorienterade och digitalt sofistikerade generation. Det menar Colliers International, ett analysföretag som studerat hur de som vuxit upp parallellt med datorn och mobiltelefonen kommer att påverka framtidens fastighetsmarknad. Flexibilitet visade sig vara en genomgående högt prioriterad egenskap, men även krav på hållbarhet framkom i analysen.

[ Annons ]

Undersökningen utmynnade i fem kontorstrender:

1 – En total minskning av efterfrågan på kontorslokaler som en följd av den ökade tillämpningen av trådlösa tjänster och effektivare användning av den faktiska arbetsytan.

2 – En förändring av arbetsplatsens utformning, med större behov av flexiblare utrymmen som kombinerar effektivt planerade arbetsstationer med anpassningsbara mötesrum och en stor andel av sociala utrymmen. Även om det idag inte är ovanligt att gå från 12 kvadratmeter per person till 8 kvadratmeter per person, innebär kravet på ökad flexibilitet och sociala utrymmen att vi ändå inte kommer få en totalminskning på en tredjedel.

3 – Ett mycket större behov av flexibilitet i användningen av utrymmen, med konsekvenser för den underliggande strukturen, tekniska plattformen och förvaltningen av fastigheter.

4 – Utrymmen som verkligen uppfyller hållbarhetskrav – vare sig det gäller LEED, BREEAM eller ett alternativ till dessa – kommer bli ett måste. I synnerhet kommer energieffektivitet vara en kritisk komponent när det gäller att möta efterfrågan.

5 – Ökad efterfrågan på skräddarsydda datacenter, driver tillväxten på en relativt ny nischad marknad.

– Denna generation har vuxit upp i en värld omgiven av modern informationsteknik och snabb teknisk utveckling. De förväntar sig möjligheten att arbeta på distans, kommenterar Damian Harrington, Regional Director, Research and Consulting för Colliers International i ett pressmeddelande.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]