Beskattning per bolag istället för per anläggning gör det olönsamt för fastighetsbolag att satsa storskaligt på solcellsinstallationer. Det vill Energimyndigheten ändra på.
Publicerat 17 oktober, 2016

Energimyndigheten vill minska solcellsbyråkratin

Solel bör beskattas per anläggning och inte per juridisk person. Det är ett av förslagen som Energimyndigheten nu lämnar över till regeringen.

Krångliga regelverk och byråkrati bromsar investeringsviljan för solcellsinstallationer. Det menar Energimyndigheten som på måndagen lämnade över en rad förslag till regeringen på regeländringar som skulle kunna öka solelsproduktionen i Sverige.

[ Annons ]

– Totalt ser Energimyndigheten det som möjligt att svensk solel kan öka till mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040. Men för att nå dit finns det hinder som måste undanröjas, säger Zinaida Kadic, projektledare för Energimyndighetens strategi för ökad användning av solel.

Förslagen rör åtgärder som myndigheten anser nödvändiga för att förenkla användandet av små och mellanstora solcellsanläggningar. Bland annat föreslås att energiskattelagen justeras så att den utgår från varje enskild anläggning istället för enskilda juridiska personer. En liten ändring, men av väldigt stor betydelse. Många fastighetsbolag får idag helt enkelt inte ihop kalkylerna med installerade solceller på flera olika fastigheter, eftersom elproduktionen från alla bolagets anläggningar slås ihop och därmed snabbt överskrider den mängd energi som får produceras skattefritt.

Energimyndigheten föreslår också ett slags ROT-avdrag för privatpersoners solcellsinstallationer och att bygglovsprocesser ska ses över för att utbyggnaden av solceller ska kunna göras så resurseffektiv som möjligt.

– Sammantaget kan vi se att det finns en hel del möjliga och realistiska åtgärder när det handlar om förenkla, samordna och höja kunskapen i samhället, säger Zinaida Kadic.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]