[ Annons ]

Anna Sander och Kurt Eliasson.
Publicerat 19 december, 2019

Så vill de modernisera byggreglerna

Möjlighet till flexiblare planlösningar och certifierade kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Det är några av förslagen som presenteras av Kommittén för modernare byggregler.

Att dagens regelverk hindrar ett kostnads- och resurseffektivt byggande är ett ständigt återkommande tema i debatten. Kommittén för modernare byggregler tillsattes 2017 med uppdrag att föreslå hur regelverket kan moderniseras och förenklas. I en artikel på DN Debatt presenterar Kurt Eliasson och Anna Sander sina viktigaste slutsatser.

[ Annons ]

• Det ska bli lättare att bygga om. Utredarna föreslår att endast den del som ändras i en fastighets ska behöva anpassas till dagens bestämmelser. På så vi ska det bli lättare att modernisera bostadsbeståndet effektivt och efter behov.

• Större frihet i planlösningen ska tillåtas. Därför föreslås två kravnivåer, en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter. För att undvika resursslöseriet att inredning ofta byts ut direkt efter inflytt vill utredarna slopa kravet på inredning för förvaring.

• Detaljstyrande allmänna råd och standarder ska väck. Istället vill utredningen förtydliga funktionskraven.

• En ny myndighet, Byggkravsnämnden, ska skapa enhetlig och förutsägbar praxis vilket ska underlätta för bygg­herrar som vill utveckla serietillverkade hus.

• Det ska vara tydligt att byggherren har ansvaret för kontrollen. Därför föreslås certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, konstaterar att det är ett digert betänkande med i huvudsak fem förslag som presenteras. Det kommer att ta tid att sätta sig in i alla detaljer. Men det han sett hittills tycker han ser lovande ut.

– Men samtidigt saknar vi att man inte föreslår ett producentansvar, så att den som faktiskt bygger tar ett ansvar för slutresultatet. Det är en missad möjlighet att adressera byggbranschens bristande produktivitet och allt för många och kostsamma byggfel, säger Rikard Silverfur.

Han ställer sig också bakom det utredningen vill åstadkomma med en byggkontrollnämnd.

– Men det borde kunna genomföras utan att bilda en ny myndighet, menar Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]