[ Annons ]

Fler profilbyggnader som tillåtits växa på höjden, snabbare bygglov, fler övervakningskameror och nolltolerans mot klotter i våra städer. Så vill landets ledande politiker forma framtidens städer.
Publicerat 4 juli, 2012

Så vill politikerna forma framtidens städer

Fler profilbyggnader som tillåtits växa på höjden, snabbare bygglov, fler övervakningskameror och nolltolerans mot klotter i våra städer. Så vill landets ledande politiker forma framtidens städer.

Under maj månad svarade 339 av landets riksdagsmän och kommunstyrelseordföranden på en enkät om stadsutveckling från Fastighetsägarna. Resultaten presenterades idag på ett seminarium i Almedalen.

[ Annons ]

Skillnaderna mellan politikerna handlar sällan om ideologi. Skiljelinjen går istället mellan i små och stora städer. Nästan dubbelt så många riksdagsmän som kommunpolitiker anser till exempel att det är bra för miljön att människor flyttar till städerna. Totalt sett tror 68 procent av samtliga svarande att det är helt osannolikt att inflyttningsvågen till våra större städer kommer att avta. Men bara 42 procent av politikerna på de mindre orterna håller med.

En fråga där det dock går att utläsa en skillnad mellan blocken är om en stad ska tillåtas växa på höjden. 58 instämmer i påståendet att ”Städer som växer bör bygga höga hus i centrala lägen”. Av allianspolitikerna är det 64 procent som håller med, men bara 50 procent av de rödgröna. Kanske inte helt oväntat är det i kommuner med 100 000 invånare eller fler som de riktigt höga husen har flest tillskyndare, 73 procent.

– Och kanske får vi också räkna med fler spektakulära profilbyggnader i framtiden. Hela 67 procent av dem som svarat anser att det skulle vara positivt för den egna staden, sa Rudolf Antoni.

Merparten är positiva till att begränsa handläggningstiden vid ett överklagande av ett bygglov , 93 procent anser detta vare ett mycket bra eller bra förslag. Frågan om man ska ta bort en instans för överklagande av bygglov är mer ideologisk. 74 procent av allianspolitikerna tycker det är bra medan motsvarande siffra för de rödgröna politikerna är betydligt lägre, 50 procent. Totalt sett är dock en majoritet, 63 procent, för detta förslag.

– Att myndigheter som nu går in och överklagar varandras beslut är också en sån sak som fördröjer och inte gynnar medborgarna, sa riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M)

En klar majoritet av alla svarande, 80 procent, anser också att man bör satsa mer på kollektivtrafik och mindre på biltrafik. Det är 69 procent som gärna gör om bilvägar och gatuparkeringar till gång- och cykelstråk i stadskärnorna. Inte helt oväntat är det fler rödgröna politiker som instämmer i detta. Men samtidigt tror en klar majoritet inte  att vårt beroende av bilen kommer att minska i framtiden.

– Det kan ses som lite lustigt, tyder det på att nu driver en politik som ni inte tror på? undrade Rudolf Antoni.

– Ja, det är nödvändigt att öka den politiska styrningen, Det finns många exempel, exempelvis i Tyskland, som visar att det går att skapa bilfria städer, sa riksdagsledamoten Sara Karlsson (S).

I rapporten framgår också att 63 procent är positiva till att tillåta kameraövervakning på offentlig plats. Men resultatet var inte representativt för panelen, som samtliga intog en restriktiv hållning.

– Jag tycker att fler kameror skickar underliga signaler om att här finns det problem. Man måste istället gå till roten med de verkliga problemen, sa riksdagsledamoten Liselott Hagberg (FP)

92 procent anser att man bör ha nolltolerans mot klotter.

– Ja, men det är väl egentligen ganska självklart att man måste ha nolltolerans mot olagligheter. Men vad som däremot är viktigt är att det finns legala väggar för graffitti, att skapa utrymmen i det offentliga rummet, sa Sara Karlsson.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]