[ Annons ]

Under gårdagen mötte ett sextiotal företrädare från bygg- och fastighetsbranschen Malmö stads politiker och tjänstemän för att försöka hitta lösningar på bostadsbristen i Malmö.
Publicerat 2 mars, 2016

Förslagen som ska få fart på bostadsbyggandet i Malmö

Under gårdagen mötte ett sextiotal företrädare från bygg- och fastighetsbranschen Malmö stads politiker och tjänstemän för att försöka hitta lösningar på bostadsbristen i Malmö.

Målet med mötet var att få fram konkreta åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet i staden.  Det handlade både om förtätning och ombyggnad i den befintliga staden, utveckling av nya stadsområden, effektiv markanvändning och prisvärda bostäder åt Malmöborna.

[ Annons ]

Efter en intensiv dag av diskussioner växte listan med förslag. Några av dem handlade om att bygga om vindar till bostäder och att staden och aktörerna måste närma sig varandra tidigare i planeringsskedet.

– Vi behöver bygga fler bostäder snabbare. Det handlar både om helt nya områden och inom befintligt bestånd. Och frågan är inte längre om vi ska förtäta – utan hur. Att staden och aktörerna träffas tidigt och gemensamt arbetar fram en målbild är mycket viktigt. Nu behöver vi arbeta framåt, med samma inriktning men vässa våra system och arbetsmetoder, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Även Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd, deltog på arbetsmötet och efterfrågade fler långsiktiga lösningar.

– Vi måste jobba med ”slow fix”. Med det menar jag att vi behöver skruva på allt som går och inte tänka kortsiktiga volymlösningar. Vi behöver jobba mycket med att skapa flyttkedjor genom att utveckla befintliga lokaler och bostäder genom att bygga vindar, förtäta gårdar och hitta flexibla lösningar på tillgänglighet, säger Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd.

Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter, lyfte frågan om delaktighet och dialog.

– Ett förslag som vi tycker är intressant är att i sätta oss ner tillsammans med staden tidigt, redan i fördjupad översiktsplan, och ta fram en gemensam målbild för en stadsdel i Malmö. I nästa steg är det viktigt att gemensamt kommunicera vilka värden stadsdelen ska erbjuda, säger Andreas Ivarsson.

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]