Så tänker sig Belatchew Labs Masmos framtida Skyline med en FootBoat – kombinerad arena och färja.
Publicerat 4 juli, 2018

Så vill Belatchew Labs få in 120 000 nya bostäder i Stockholm

Genom att uppgradera befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt går det att väcka liv i sömniga ytterstadsområden. Belatchew Labs vision ”Stockholm Loop” tillför nya perspektiv på Stockholms bostadskris.

Regeringen har föreslagit att nio nya städer ska skapas för att lösa åtminstone en del av de 700 000 nya bostäder som SCB beräknar behövs i Sverige som helhet. På Belatchew Labs menar man att det innebär alltför mycket kostsam infrastruktur och risken att det skapas sovstäder.

[ Annons ]

Därför arkitektbyrån man tagit fram sin egen vision om ett framtida Stockholm. Man kallar den ”Stockholm Loop”. Utgångspunkten har varit att Stockholm är en centrumorienterad stad där T-banenätet utgår från stadens mitt med följd att ytterstaden avfolkas dagtid.

Belatchew Labs strategi bygger på det faktum att det finns underutnyttjade lägen vid tunnelbanelinjernas ytterkanter som kan förtätas och aktiveras genom etablering av nya bostäder och andra funktioner.

– De viktigaste styrkorna hos Stockholm Loop är skapandet av fler än 120 000 nya bostäder, hållbart nyttjande av existerande infrastruktur samt ökad social hållbarhet med hjälp av aktiverade ytterstadsområden och gemensamhetsskapande idrottssatsningar, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

”Stockholm Loop” rymmer stora visioner. Mat talar om att skapa nya typer av byggnader, som en uppdaterat variant av stationsbyggnad, transporthubbar och brohus över motorleder, järnvägsspår och vatten. Byggnader som ska skapar identitet och motverka ytterstadens avfolkning dagtid.

Stockholm Loop siktar in sig på att etablera ny stadsbebyggelse kring tolv befintliga stationer inom en radie av 500 meter. För att åskådliggöra det hela har man formgivit ett antal byggnader – stationshus i Bergshamra och Hökarängen samt brohus i Masmo och Huddinge.

– Vi riktar nu en uppmaning till alla aktörer i regionen på kommunal, landstingskommunal och statlig nivå – samt privata aktörer – att tillsammans över kommungränserna finna lösningar på bostadssituationen i Stockholm och samtidigt skapa levande ytterstadsområden utan att bygga helt nya städer, säger Rahel Belatchew.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]