[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 3 maj, 2022

Så underhåller du dina fönster

Påfrestningarna på fönster är stora och eftersatt underhåll kan bli mycket dyrt. Här är bästa tipsen för att se till att fönsterna håller i många år.  

Att underhålla fönster är dyrt. Det ska skrapas, kittas, oljas och målas i flera lager. Men om man väntar för länge och underhållet blir eftersatt kan det bli ännu dyrare. Risken är stor att man stöter på rötskadat trä som måste bytas – och då drar kostnaderna i väg rejält. Intervallen för periodiskt underhåll och renovering varierar beroende på fönsternas läge på huset. Därför gäller det att ha koll. Här är sju tips och råd på hur du underhåller dina fönster: 

1. Gör översyn efter 3–5 år 

Redan efter 3–5 år bör översyn göras. Det är särskilt viktigt att inspektera undre delen av karm och båge, som är mest utsatta. Åtgärda det som behövs. Det bör räcka att skrapa och bättringsmåla.   

2. Kompletteringsmåla efter 5–10 år 

Nu kan det vara dags för särskilt utsatta fönster att få lite extra omsorg. Därför är det viktig med en ordentlig översyn. Rötskador får inte bara målas över.  

Se särskilt över känsliga delar som fönsterbleck. Småsprickor i färgen kan vara ett tecken på att fukt trängt in i träet. Sprickorna övergår i flagor och till slut släpper färgen. Måla inte bara över, då risken är att bubblor uppstår i färgen. Det ska vara trärent före målning. I normala fall bör det räcka med att låta fönstren sitta kvar medan de får ny skyddande färg.  

3. Håll koll på vanliga fel 

Håll lite extra koll på områden där fel ofta uppstår för att undvika problem med i röta.  Kitt som inte ligger an mot glas och trä är ett exempel. Även plåtar som fönsterbleck, droppnäsor mm, som monteras fel kan ge upphov till röta då kondens kan leta sig ut, eller vatten tränga in genom spikhål. Man bör också se upp med beslag som skruvats fast utan underbehandling.  

4. Tänk på husets energibalans   

Vid fönsterrenovering är det läge att fundera på om det kan vara värt att förbättra fönstrets U-värde.  Bäst ur energisynpunkt är att byta hela fönstret, men den mest ekonomiska lösningen för en fastighet som har tvåglasfönster brukar vara att byta ut den inre rutan med en tvåglas isolerruta.  

Att komplettera med energiglas kan vara kostnadseffektivt, då man både får en direkt energibesparing och ökad komfort, vilket möjliggör en sänkning av framledningstemperaturen i radiatorsystemet.  

5. Gör större renovering med jämna mellanrum 

Efter 5–10 år är det troligen dags för en större renoveringsinsats. Att plocka ner fönstrens ytterbågar helt och ge dem en ordentlig genomgång på verkstan har blivit allt vanligare. Men även om du har gedigna förfrågningsunderlag finns risk för att slutsumman drar iväg, då det aldrig går att förutsäga hur många rötskador som finns. 

6. Nya ytterbågar i stället för renovering?  

Om fönsterna börjar bli rejält skadade kan ett alternativ vara att satsa på nya ytterbågar i pulverlackad aluminium, vilket kan vara billigare än att renovera.  

7. Håll koll på väderstrecken 

Hur ofta periodiskt underhåll och renovering behövs beror på var på fastigheten fönstret finns. Ett fönster i söderläge får mycket mer stryk och behöver mer tillsyn än fönster på mindre utsatta ställen.    

Läs mer om vad du ska tänka på när du upphandlar en fönsterrenovering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]